miercuri, 11 august 2010

Misiunea bibliotecii Diosig


Biblioteca noastră se alătură şcolii în misiunea de a prgăti copii capabili de face faţă cerinţelor mereu crescânde şi în şi în continuă schimbare ale societăţii. Este locul unde elevii vin pentru a-şi completa cunoştinţele acumulate în cursul activităţilor didactice intreprinse. Aici le este asigurat un climat favorabil aprofundării cunoştinţelor în vederea formării capacităţilor de comunicare, de adaptare şi integrare în societate şi adoptarea unori atitudini pozitive în relaţia cu tot ce înconjoară. Avănd în vedere faptul că şcoala noastră învaţă copii care provin din diferite medii, putem spune că biblioteca oferă tuturor membrilor comunităţii şcolare serviciile de educaţie, cărţile şi alte resurse care să le permite folosirea în mod eficient a informaţiei şi dezvoltarea reflexiei critice personale, dând posibilitatea orcărui şă aibă acces la educaţie fără discriminarede vârstă, rasă, sex, religie, naţionalitate,limbă şi situaţie şcolară.
          Prin proiecte de dezvoltare acordate în ultimii ani fondul de carte a bibliotecii s-a dezvoltat astfel încît a ajuns la 13741 de volume şi cu un soft de bibliotecă.
          Ca urmare a participării la proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere,biblioteca a fost dotată cu un computer conectat la reţeaua internet, ceea ce a contribuit la îmbunătpţirea serviciilor.
De asemenea se află în curs de desfăşurare proiecte de parteneriat cu şcolile din străinătate (Ungaria şi Franţa),prilej cu care s-au făcut numeroase donaţii de carte.
          Biblioteca contribuie şi la educarea în spiritul preţuirii valorilor societăţii, fapt care este asigurat şi prin organizarea unor ateliere de lucru, cercuri literare, concursuri de recitare,expoziţie de carte şi redactarea revistei şcolare.
          În fiecare an se organizează evenimente culturale prilejuite de diferite momente jubiliare şi aniversare (Ziua Internaţională a Cărţii,In memorian Mihai Eminescu,Ziua Pămîntului, Ziua Copilului etc.)
          În anul 2006 biblioteca comunală avînd un istoric ce datează din 1842, s-a unit cu bibliotca şcolară. Astfel se află în slujba celor 7000 de locuitori din comună dintre care a celor 700 de elevi, care pot avea orice informaţie, folosind serviciile oferite de biblioteca noastră.
          Prin proiectul Naţional „Biblionet”, promovat de Fundţia Bill şi Melinda Gates- Global Libraries, biblioteca va continua să fie un spaţiu primitor unde oamenii se pot întîlni, forma şi contribui la viaţa comunităţii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu