marți, 31 august 2010

CURSURI GRATUITE IN DIOSIG-DIJMENTES KÉPZÉSEK BIHARDIÓSZEGENFundaţia Civitas pentru Societatea Civilă împreună cu Centrul de Asistenţă Rurală (CAR), Fundaţia EOS şi Fundacion Abbant implementează un parteneriat proiectul intitulat „Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricolă”.
Proiectul vizează:
- Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural
- Asigurarea sustenabilităţii pe termen lung prin încurajarea înfiinţării sau dezvoltării de întreprinderi non-agricole rentabile.

În cadrul acestui proiect vor fi organizate cursuri gratuite în următoarele domenii:
- Înfiinţarea societăţilor comerciale,
- Bazele contabilităţii şi gestiunea afacerilor,
- Bazele marketingului,
- Comunicare,
- Utilizarea calculatorului,
- Elaborarea planului de afaceri.

Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi persoanele din mediul rural care vor participa la aceste cursuri gratuite organizate în 12 microregiuni.

Prin intermediul acestui proiect vom oferi participanţilor mai mult decât un curs clasic unde au posibilitatea să acumuleze cunoştinţe teoretice şi practice legate de un anumit domeniu deoarece utilizând un modelul inovativ vor putea fi dezvoltate printre altele iniţiativa şi abilitatea de a găsi noi oportunităţi, de a deveni pro-activ şi de a acţiona în întâmpinarea evenimentelor imprevizibile.
Acest proiect este finanţat de către Uniunea Europeană (Fondul Social European) – prin programul Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


 
DIJMENTES KÉPZÉSEK BIHARDIÓSZEGEN

A Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért, együtt a Vidékfejlesztési Központtal (CAR), az EOS Románia Alapítvánnyal és a spanyolországi Abbant Alapítvánnyal közösen valositja meg a „Humánerőforrás-fejlesztés a vidéki térségekben és nem-mezőgazdasági vállalkozások elindításának támogatása” nevű stratégiai projektet. 
A projekt fő célkitűzései:
- vidéki térségek humán-erőforrásának fejlesztése; 
- a fenntartható fejlődés elősegítése nem-mezőgazdasági tevékenységeket folytató cégek     létrehozásának és fejlesztésének támogatásával.

A projekt keretében díjmentes képzéseket szervezünk a következő területeken:
-    kereskedelmi társaságok létrehozása;
-    vállalkozások számla- és ügyvitelének alapjai;
-    marketing-alapismeretek;
-    kommunikáció;
-    számítógép használata;
-    üzleti terv készítése.

A projekt közvetlen kedvezményezettjei vidékiek, akik 12 kisrégióban megtartandó ingyenes képzéseken fognak résztvenni.

A projekt kivitelezését az Európai Szociális Alap támogatja a Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 2007-2013


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu